Na podání přihlášky na střední školu zbývá méně než měsíc. CZVV připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledného průvodce s návodem na správné vyplnění přihlášky.

Průvodce čtenáře seznámí s modelem jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a postupně je provede všemi kroky nezbytnými pro bezchybné vyplnění tiskopisu přihlášky. Součástí průvodce jsou také užitečná doporučení, harmonogram jednotné přijímací zkoušky a odkazy na oficiální dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy věnující se organizaci celého přijímacího řízení, specifikům přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami či osobám dlouhodobě pobývajícím v zahraničí. 

Přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky musí uchazeči podat nejpozději do 1. března 2022. Aktuální tiskopisy přihlášek jsou k dispozici zde.

Úprava Specifikací požadavků pro školní rok 2021/2022

Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů ověřovaných jednotnou přijímací zkouškou je stanoven ve Specifikacích požadavků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. Úprava Specifikací navazuje na Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022.

Upravené Specifikace vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a definují vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci jednotné přijímací zkoušky v roce 2021/2022 ověřovány. Úpravou Specifikací nedošlo v žádné z oblastí k nárůstu a rozšíření požadavků. Revize tak přinesla redukci požadavků a zlepšila jejich konkretizaci.

Na základě úprav Specifikace požadavků pro matematiku bude součástí testového sešitu didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia nově přehled (pomůcka pro uchazeče) obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20, přibližnou hodnotu čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

Specifikace požadavků platné pro školní rok 2021/2022 a přehled přijatých změn (včetně přehledu s vybranými vzorci a hodnotami) naleznete v sekci Specifikace požadavků.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.