CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Vítáme Vás na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo v roce 1999 přípravou reformované maturitní zkoušky. Organizační složka Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v odborné veřejnosti všeobecně známá a užívaná.
Pravidla pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

Informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete ZDE!


Hledáte informace k maturitní zkoušce?

Klikněte na www.novamaturita.cz.

Veškeré informace o nové maturitní zkoušce naleznete na portálu Nová maturita. Pouze tento portál obsahuje oficiální a aktuální informace, které jsou navíc logicky strukturované a uživatelsky přehledně zpracované. Model maturity, zkoušky a předměty, ilustrační testy a zadání, organizace a logistika, maturita v otázkách, katalogy požadavků ke zkoušce - to vše a mnohem více je soustředěno na jediné internetové adrese – www.novamaturita.cz.

 

12.2.2019 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) bylo osloveno redakcí televize Stream.cz, konkrétně redakcí pořadu A DOST!, ve věci zakázky "Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV”.
Plné znění odpovědí na otázky zaslané redakci naleznete zde:

 

MŠMT vydalo JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení - ze dne 11. 1. 2019

20. 12. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2019

 13. 12. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE V KRAJSKÉM ČLENĚNÍ - Maturitní  zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

4. 12. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo INFORMACE O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018 PO PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM TERMÍNU

31. 10. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo SOUHRNNOU ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2018.

31. 10. 2018 - Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) zveřejnilo HODNOTÍCÍ ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ OBSAHU, FORMY, ORGANOZACE A HODNOCENÍ VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY - Matematika+ za rok 2018.
Zároveň byl zveřejněn seznam vysokých škol zohledňujících výsledky zkoušky Matematika+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu, který bude průběžně aktualizován.

26. 10. 2018 - Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019.

10. 9. 2018 -  MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019.

12. 7. 2018  MŠMT zveřejnilo tiskovou zprávu týkající se opatření minimalizujících riziko možné chyby v testech maturitní a jednotné přijímací zkoušky 

13. 6. 2018 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) upozorňuje na krátkodobou nedostupnost databáze CERTIS 

6. 6. 2018  Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2018 naleznete zde:

1. 6. 2018. DO FUNKCE ŘEDITELE  CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ NASTUPUJE MICHAELA KLEŇHOVÁ

REAKCE CZVV NA TISKOVOU ZPRÁVU EDUIN K ÚLOHÁM V JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH TESTECH ZE DNE 30. 4. 2018.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018 - STANOVISKO ŘEDITELE CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A OMLUVA - 29. 4. 2018

KLÍČE SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (1. A 2. ŘÁDNÝ TERMÍN) JSOU ZVEŘEJNĚNY - 27.4.2018

Veškeré dotazy k výsledkům přijímacích zkoušek směřujte na ředitele střední školy, kam uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podali přihlášku. Pracovníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nejsou oprávněni vám tyto informace sdělovat. Žádosti o odvolání řešte také s ředitelem střední školy, CZVV není kompetentním ani rozhodným orgánem ve věci řešení odvolacích řízení.

ZADÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  PRO OBORY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ BYLA ZVEŘEJNĚNA - 17.4.2018

ZADÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  PRO ČTYŘLETÉ OBORY A OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA BYLA ZVEŘEJNĚNA - 16.4.2018

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018 - ke stažení v PDF

MŠMT VYDALO JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PRO DIDAKTICKÉ TESTY V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018 - ze dne 12. 1. 2018

CZVV VYDALO SOUHRNNOU ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ZA JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU 2017 - ze dne 31. 10. 2017

REAKCE CZVV NA TISKOVOU ZPRÁVU EDUIN K HODNOCENÍ MATURITNÍCH TESTŮ Z PONDĚLÍ 29. KVĚTNA 2017 - ze dne 29. 5. 2017

REAKCE CZVV NA TISKOVOU ZPRÁVU EDUIN VYDANOU DNE 24. KVĚTNA 2017 - ze dne 26. 5. 2017

CZVV ZVEŘEJNILO ZADÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ Z JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2017 - ze dne 12. 5. 2017

PORTÁL PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ TESTOVÝCH ZADÁNÍ UCHAZEČŮM, KTEŘÍ KONALI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ze dne 28. 4. 2017

MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ ROZHODLA O ZPŮSOBU ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZADÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  - ze dne 26. 4. 2017

KRÁTKÁ REAKCE CZVV NA TISKOVOU ZPRÁVU ORGANIZACE EDUIN VYDANOU 20. DUBNA 2017 ze dne 21. 4. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA CZVV KE ZVEŘEJNĚNÍ ZADÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2017 ze dne 18. 4. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA CZVV K ZAHÁJENÍ MATURITNÍ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2017 ze dne 12. 4. 2017

STANOVISKO CZVV NA TISKOVOU ZPRÁVU NKÚ ZE DNE 10. 4. 2017

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017 - ke stažení v PDF

CZVV VYDALO DALŠÍ SADU ILUSTRAČNÍCH TESTŮ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2017

REAKCE CZVV NA VÝZVU INICIATIVY MATURITNÍ DATA - ODTAJNĚNO

TESTY Z ŘÁDNÉHO TERMÍNU POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016 NALEZNETE ZDE.

INFORMACE K POKUSNÉMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016 NALEZNETE ZDE.

ILUSTRAČNÍ TESTY K POKUSNÉMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016 NALEZNETE ZDE...