Průvodce nabízí žákům, kteří se přihlásili ke zkoušce z jednoho z pěti cizích jazyků, souhrn všech podstatných a užitečných informací, které jsou potřeba k dosažení úspěšného výsledku.

Žáci, kteří se rozhodli konat zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, mohli volit mezi anglickým, německým, ruským, španělským a francouzským jazykem. Časový rozvrh konání didaktických testů je k dispozici v sekci Maturitní kalendář nebo přímo v samotném průvodci.

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství se v letošním školním roce zkouška skládá pouze formou didaktického testu a ústní zkoušky. Písemné práce se nekonají. V důsledku této změny došlo také k úpravě způsobu hodnocení zkoušky – ten je stanoven v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Před konáním zkoušky doporučujeme seznámit se s podobou testů – při přípravě na zkoušku je vhodné využít didaktické testy z předchozích let. V sekci Testy a zadání z předchozích období jsou k dispozici zadání testů ze všech pěti cizích jazyků včetně poslechových subtestů, záznamové archy a klíče správných řešení. V samostatné sekci, která je věnována ústní zkoušce z cizího jazyka, pak mohou žáci nalézt kompletní informace o průběhu a struktuře zkoušky či ukázky pracovních listů. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo