Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání hledá zájemce na pracovní pozici

Odborný pracovník - český jazyk a literatura

Odborný pracovník - matematika

Jednotné zkušební schéma konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2024.
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

Přehled přihlášek a výsledků 1. a 2. kola jednotné přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo na svých webových stránkách kompletní přehled přihlášek 1. a 2. kola přijímacího řízení a výsledky jednotné přijímací zkoušky, a to s detailem až na jednotlivého uchazeče. Ze zveřejněných dat vyplývá také informace o ne/přijetí uchazeče na konkrétní školu včetně bodového ohodnocení.

Přihlášky a výsledky 1. kola jednotné přijímací zkoušky. 

Přihlášky a výsledky 2. kola jednotné přijímací zkoušky. 

Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím systému DiPSy

Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

... více

Připravili jsme pro vás metodiku pro závěrečnou zkoušku ve školním roce 2023/2024

Metodika je vydávána každoročně s cílem pomoci pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečnou zkoušku. Ti v ní najdou návod, jak postupovat při přípravě všech částí závěrečné zkoušky. 

... více

Přihlášku elektronicky podalo už více než 50% uchazečů

Podávání přihlášek na střední školu, které probíhá do 20. února, je v druhé polovině. Elektronický systém DIPSY již využilo 59 000 uchazečů, z toho 53 000 si přihlášku podalo elektronicky s přihlášením přes Identitu občana.

... více

Spuštěn systém pro přihlašování na střední školy

V systému DiPSy se můžete plně elektronicky přihlásit na střední školu. Elektronická cesta vám přinese řadu výhod. Aktuální informace najdete na prihlaskynastredni.cz

Vyhlašujeme 13. ročník soutěže samostatných odborných prací učňů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR třináctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/2025.

Spuštění systému bylo odloženo z důvodů komplikací s nahráváním příloh. Jakmile problém vyřešíme, bude systém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

... více

Jak vyplnit přihlášku elektronicky?

Centrum pro vás připravilo návodné video, jak vyplnit přihlášku elektronickou formou.

... více

Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024

MŠMT vydalo legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře od 1. 1. 2024

... více

V aplikaci TAU jste vyřešili za první den 38 tisíc úloh

Po spuštění nové webové aplikace TAU bylo u některých uživatelů platformy Apple identifikováno její nestandardní chování. 

... více

Spuštěna nová webová aplikace TAU

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let.

... více

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

... více

Jednotná přijímací zkouška 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

... více

Výsledky soutěže samostatných odborných prací 2022/2023

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dne 19. září 2023 vyhodnotilo již dvanáctý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP).

... více

Agregované výsledky maturitní zkoušky 2023

Centrum publikovalo statistickou analýzu účasti a výsledků žáků u didaktických testů společné části maturitní zkoušky ve zkušebním období 2022/2023

... více

Ocenění studentů absolvujících excelentním způsobem maturitní zkoušku z matematiky rozšiřující

Dne 18. 9. 2023 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR slavnostní ocenění žáků, kteří konali nepovinnou zkoušku z matematiky rozšiřující a dosáhli v ní maximálního možného výsledku.

... více

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

... více

Centrum připravilo průvodce podzimní maturitní zkouškou

Žáci, kteří se připravují na maturitní zkoušku, v průvodci naleznou přehledný souhrn nejdůležitějších informací o průběhu podzimního zkušebního období 2023.

... více

MŠMT určilo termín konání společné části maturitní zkoušky na příští rok

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou se konat 2.-7. května 2024.

... více

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky společné části v jarním zkušebním období 2023

Centru vydává analýzu, která podrobně rozebírá výsledky maturantů v rozmezí let 2013 - 2023.

... více

Jednotné zkušební schéma didaktických testů podzimních maturitních termínů

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat od pondělí 4. září do středy 6. září 2023.

... více

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2023

Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023.

... více

Informace k nahrazování zkoušek z cizího jazyka v roce 2024

MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.

... více

Ministerstvo určilo podzimní termíny společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat od 4. do 8. září 2023

... více

Centrum zveřejnilo detailní statistická data k jarním termínům JPZ 2023

V jednotlivých souborech naleznete data výsledků didaktických testů z jednotlivých termínů jednotné přijímací zkoušky.

... více

Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám.

O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy. O výpis výsledků didaktických testů žádejte na škole.

Jsou zveřejněna zadání včetně řešení z jarních termínů přijímacích zkoušek

Zadání, záznamové archy a klíče správných řešení didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2023 jsou zde.

Nový Maturitní zpravodaj přináší přehled nejdůležitějších informací k jarnímu zkušebnímu období

Pro maturanty jsme připravili další tématické vydání Maturitního zpravodaje věnující ho se společné části zkoušky.

... více

Počet přihlášek na jednotnou přijímací zkoušku 2023

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo veřejnosti počty přihlášek k jednotné přijímací zkoušce podaných v letech 2017–2023

... více

Vyhlašujeme soutěž odborných prací učňů

Centrum vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dvanáctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

... více

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku

Centrum připravilo pro uchazeče připravující se na přijímací zkoušky průvodce, ve kterém najdou přehled nejdůležitějších informací, které je dobré znát.

... více

Zveřejnění jednotného zadání závěrečných zkoušek

Od dnešního dne zahájilo CZVV zveřejňování jednotných zadání závěrečných zkoušek pro termín červen 2023.

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu

Na podání přihlášky na střední školu zbývá méně než měsíc. CZVV připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledného průvodce s návodem, jak přihlášku správně vyplnit.

... více

MŠMT určuje podmínky konání závěrečné zkoušky pro cizince

Opatření obecné povahy se týká závěrečné zkoušky 2023.

... více

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím online procvičování

Vyzkoušejte online procvičování a následné vyhodnocení testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky.

... více

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023. 

... více

Termín pro podání přihlášky k jarní maturitě se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2022/2023 se dozvíte, jak bude vypadat maturitní zkouška v roce 2023 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Novým ředitelem Centra se stal Miroslav Krejčí

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) má ode dnešního dne nového ředitele.

... více

Centrum předalo ředitelům škol výsledky didaktických testů z podzimního termínu maturitní zkoušky

Na webu maturitní zkoušky byly u jednotlivých zadání testů zveřejněny oficiální klíče správných řešení.

... více

Zadání didaktických testů v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky

Na webu maturitní zkoušky byla zveřejněna zadání zkoušek ze zářijového termínu společné části maturitní zkoušky.

... více

Soutěž samostatných odborných prací závěrečné zkoušky vstoupila do druhé dekády

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dne 30. srpna 2022 vyhodnotilo již jedenáctý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci. 

... více

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

... více

Jedenáct maturantů převzalo ocenění za matematiku rozšiřující

CZVV ocenilo na půdě Senátu Parlamentu České republiky žáky, kteří dosáhli excelentního výsledku v matematice rozšiřující.

... více

Analytická zpráva o výsledcích společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

Nová analýza CZVV podrobně rozebírá jak celkové výsledky maturantů ve společné části maturitní zkoušky, tak výsledky dosažené v jednotlivých didaktických testech.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo v neděli 15. května 2022 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných 2.–4. května 2022. 

... více

Na středních školách se konal druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Zadání didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury byla zveřejněna na webu jednotné přijímací zkoušky.

... více

Zadání zkoušek z prvního náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky

Na webu jednotné přijímací zkoušky byly zveřejněny didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury, které řešili uchazeči přihlášení k prvnímu ze dvou náhradních termínů JPZ.

... více

Zadání didaktických testů z posledního dne společné části maturitní zkoušky

Testová zadání z francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a nepovinné zkoušky z matematiky rozšiřující byla zveřejněna na webu maturitní zkoušky.

... více

Zadání didaktického testu z českého jazyka a literatury

V úterý 3. května 2022 žáci konali ve společné části maturitní zkoušky didaktický test z českého jazyka a literatury. Zadání testu je k dispozici na webu maturitní zkoušky.

... více

Zadání zkoušek z prvního dne společné části maturitní zkoušky

Na webu maturitní zkoušky jsou dostupná zadání didaktických testů z matematiky a anglického jazyka konaných v pondělí 2. května 2022.

... více

Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2022

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky.

... více

Didaktické testy z druhého řádného termínu pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Na webu prijimacky.cermat.cz byla zveřejněna zadání jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia.

... více

Zadání testů z češtiny a matematiky pro víceletá gymnázia

Testová zadání z prvního termínu jednotné přijímací zkoušky pro osmiletá a šestiletá gymnázia byla zveřejněna na webu prijimacky.cermat.cz.

... více

Testová zadání pro žáky devátých tříd z druhého termínu jednotné přijímací zkoušky

Didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury, které dnes řešili uchazeči o čtyřleté obory a nástavbová studia, jsou dostupné na webu jednotné přijímací zkoušky.

... více

Zadání testů z prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a nástavbová studia

Zadání didaktických testů z matematiky a češtiny pro žáky devátých tříd jsou k dispozici ke stažení na webu jednotné přijímací zkoušky.

... více

Jednotnou přijímací zkoušku bude v letošním roce konat více než 103 tisíc uchazečů

CZVV připravilo novou analytickou zprávu věnující se přihláškám ke vzdělávání do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení.

... více

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku

Centrum připravilo pro uchazeče připravující se na přijímací zkoušky průvodce, ve kterém naleznou přehled nejdůležitějších informací o didaktických testech jednotné přijímací zkoušky, které je dobré znát ještě před jejich konáním. 

... více

K maturitní zkoušce se v jarním zkušebním období 2022 přihlásilo 77 tisíc maturantů

Nová analytická zpráva CZVV podrobně rozebírá trendy v přihlašování k maturitní zkoušce v roce 2022.

... více

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu

Na podání přihlášky na střední školu zbývá méně než měsíc. CZVV připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledného průvodce s návodem na správné vyplnění přihlášky.

... více

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2022.

... více

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.–4. května 2022. 

... více

Prodloužení časového limitu pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Maturanti budou mít od letošního školního roku více času u zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky.

... více

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Soutěž samostatných odborných prací podesáté

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky desátý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP).

... více

Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

... více

Klíče správných řešení didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky

Centrum zpřístupnilo středním školám výsledky didaktických testů konaných v podzimním zkušebním období 2021. U zadání jednotlivých testů byly zveřejněny oficiální klíče správných řešení.

... více

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

Řádné termíny didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 budou konat v polovině dubna. Náhradní termíny se uskuteční v první polovině května.

... více

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období budou konat 1. a 2. září

Zkoušky společné části se v daných termínech uskuteční na základě časového rozvrhu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po mimořádném termínu jarního zkušebního období 2021

V pondělí 19. července 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo středním školám výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly v řádném termínu jarního zkušebního období od 24. do 26. května 2021.

... více

Opatření obecné povahy MŠMT upravující hodnocení didaktického testu z matematiky

Na základě opatření obecné povahy ze dne 7. června 2021 dochází k úpravě hodnocení zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky.

... více

Zadání didaktických testů maturitní zkoušky z jarního termínu 2021

Zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném jarním termínu jsou u konce. Zadání všech didaktických testů jsou k dispozici na maturita.cermat.cz.

... více

Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky.

... více

Reakce CZVV na článek od Oldřicha Botlíka v Lidových novinách

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání reaguje na nepodložená tvrzení v článku Testy Cermatu porušily zákon, který byl uveřejněn 13. května 2021 v Lidových novinách.

... více

Dodatek k opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacímu řízení na střední školy

Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

... více

Zadání testů z matematiky a z českého jazyka a literatury z 2. řádného termínu pro víceletá gymnázia

Žáci pátých a sedmých tříd hlásící se na šestiletá a osmiletá gymnázia dnes konali jednotnou přijímací zkoušku v 2. řádném termínu. Výsledky budou předány školám 19. května 2021.

... více

Uchazeči o víceletá gymnázia dnes konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. řádném termínu

Zadání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky pro šestiletá a osmiletá gymnázia z dnešního dne jsou zveřejněna na webu prijiimacky,cermat.cz.

... více

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky z 2. řádného termínu

Zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia z 2. řádného termínu byla zveřejněna na webu prijimacky.cermat.cz.

... více

Maturitní zpravodaj ke zkoušce z českého jazyka a literatury

V dalším vydání Maturitního zpravodaje přinášíme aktuální informace o podobě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky.

... více

První den jednotné přijímací zkoušky: zadání testů z matematiky a z českého jazyka a literatury pro čtyřleté obory

Uchazeči o čtyřleté obory a obory nástavbového studia konali jednotnou přijímací zkoušku v prvním řádném termínu. Zadání obou testů z dnešního dne naleznete na webu prijimacky.cermat.cz.

... více

Přehledně: všechny změny u didaktických testů z cizího jazyka naleznete v novém Maturitním zpravodaji

Centrum připravilo pro maturanty nové tematické číslo Maturitního zpravodaje věnující se zkoušce z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky.

... více

Dodatek k opatření obecné povahy Ministerstva školství navyšující počet opravných zkoušek u maturitní zkoušky

Opatření navyšuje počet opravných zkoušek pro konání didaktických testů a praktických zkoušek a stanovuje možnost konání těchto zkoušek v mimořádném termínu.

... více

Aktualizováno: Maturitní zpravodaj ke zkouškám z matematiky ve společné části

Maturitní zpravodaj přináší souhrn nejdůležitějších informací jak pro maturanty, kteří se připravují na tradiční zkoušku z matematiky, tak i pro žáky přihlášené k nepovinné zkoušce z matematiky rozšiřující. 

... více

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021

Centrum připravilo pro uchazeče, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, průvodce, ve kterém naleznou souhrn nejdůležitějších informací o jednotné přijímací zkoušce, které je dobré znát ještě před jejím konáním. 

... více

Signální zpráva o přihlašování uchazečů o vzdělávání na středních školách v roce 2021

Centrum zveřejnilo statistickou analýzu k přihlašování škol a uchazečů k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2020/2021.

... více

Ministerstvo vydalo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se od letošního školního roku hodnotí pouze slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací učňů pro školní rok 2020/2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR desátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Ministerstvo vydalo nová opatření obecné povahy, kterými se upravují model maturitní zkoušky a harmonogram přijímacího řízení na střední školy

Na základě těchto opatření dochází k posunu termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy a maturitní zkoušky a ke změně některých pravidel pro konání maturitní zkoušky.

... více

V informačním systému závěrečné zkoušky byla zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín

Od 1. března 2021 je školám umožněna registrace a stahování jednotných zadání závěrečné zkoušky pro termín červen 2021.

... více

Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 10 minut navíc, test z matematiky bude prodloužen o 15 minut.

... více

Dodatky k opatřením obecné povahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatky k opatřením obecné povahy, kterými se upravuje podoba maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacího řízení v letošním školním roce.

... více

Ministerstvo vydalo opatření, kterými se upravují podoby maturitní a závěrečné zkoušky

Opatření stanovují změny v pravidlech pro konání závěrečných zkoušek v reakci na přetrvávající distanční výuku na školách.

... více

Ministerstvo představilo detaily o podobě maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek

Na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny úpravy v podobě maturitní zkoušky a dalších závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021.

... více

Opatření obecné povahy upravující termín vydání jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky

Opatřením obecné povahy se posouvá termín vydání časového rozvrhu konání didaktických testů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období na 31. ledna 2021.

... více

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

... více

Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

Centrum publikovalo závěrečnou zprávu, která vyhodnocuje realizaci jednotné přijímací zkoušky v nestandardních podmínkách školního roku 2019/2020.

... více

Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přijímací řízení na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření, kterým se mění pravidla přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

... více

MŠMT zveřejnilo katalog požadavků pro maturitní zkoušku z matematiky rozšiřující

V souladu s požadavky na vědomosti a dovednosti, které jsou uvedeny v katalogu, bude koncipován didaktický test nepovinné zkoušky společné části od školního roku 2020/2021.

... více

Závěry z porady se zástupci škol, které vyučují obor Textilní a oděvní výroba

CZVV uspořádalo na začátku prosince setkání se zástupci škol s cílem vytvořit banku úkolů pro generování témat písemné zkoušky pro závěrečnou zkoušku.

... více

Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

... více

MŠMT: Jak letos proběhne jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo bližší informace k organizaci přijímacího řízení a maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

... více

Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do podrobné statistické analýzy

Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020.

... více

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se blíží. Tématu přihlašování se věnuje nové vydání Maturitního zpravodaje

Kromě pravidel a doporučení pro přihlašování žáci ve zpravodaji naleznou také nejdůležitější informace o podobě zkoušky v letošním školním roce.

... více

Zveřejnění témat samostatné odborné práce závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2020/2021 byla publikována v informačním systému závěrečné zkoušky.

... více

Co ukázala zpětná vazba o výsledcích žáků při závěrečné zkoušce v roce 2020

Závěrečná zkouška v učebních oborech měla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 poněkud odlišný průběh.

... více

Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období

Centrum publikovalo statistickou analýzu účasti a výsledků žáků u didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020.

... více

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Školy obdržely výsledky didaktických testů, v sekci Testy a zadání naleznete oficiální klíče správných řešení

Centrum dnes ráno předalo školám výsledky didaktických testů, které se konaly v podzimním zkušebním období. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději do středy 9. září.

... více

Maturanti zakončili společnou část maturitní zkoušky písemnou prací z českého jazyka a literatury

Písemná práce byla poslední písemnou zkouškou společné části konanou v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky. Zadání zkoušky je k dispozici na webu maturita.cermat.cz

... více

Zadání zkoušek druhého dne společné části maturitní zkoušky

Žáci dnes dopoledne konali didaktický test z českého jazyka a literatury, odpoledne pak následovaly zkoušky ze všech pěti cizích jazyků společné části maturitní zkoušky.

... více

Začaly podzimní maturity. Na webu naleznete zadání zkoušek z prvního dne společné části

V rámci prvního dne společné části maturitní zkoušky žáci konali didaktický test z matematiky a písemné práce z anglického, německého a ruského jazyka.

... více

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků částí maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020

Analýza shrnuje výsledky žáků z jarního zkušebního období jak na úrovni společné a profilové části maturitní zkoušky, tak na úrovni jednotlivých zkušebních předmětů společné části.

... více

Ministerstvo vydalo jednotné zkušební schéma pro podzimní maturitní zkoušku

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se budou konat od 1. do 3. září 2020. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

... více

Analýza výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

Centrum zveřejnilo statistickou analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.

... více

Centrum publikovalo statistickou analýzu výsledků jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

Dokument obsahuje různé statistické pohledy na výsledky uchazečů v testech jednotné přijímací zkoušky 2020 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ředitelům škol byly předány výsledky náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky

Na webu prijimacky.cermat.cz byly zveřejněny klíče správných řešení didaktických testů.

... více

Uchazeči o vzdělávání na středních školách dnes konali náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Na webu prijimacky.cermat.cz byla zveřejněna testová zadání jak pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia, tak pro víceletá gymnázia.

... více

Analýza výsledků didaktických testů v jarním zkušebním období 2020

Centrum zveřejnilo souhrnnou analýzu výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly 1. a 2. června 2020.

... více

Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení

Upozorňujeme, že další kola přijímacího řízení se konají plně podle ustanovení školského zákona.

... více

Tisková zpráva: Centrum předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky

Střední školy mají k dispozici kompletní výsledky uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

... více

Víceletá gymnázia znají výsledky přijímaček. Na webu jsou k dispozici klíče správných řešení

Centrum dnes ráno předalo ředitelům šestiletých a osmiletých gymnázií výsledky jednotné přijímací zkoušky. Na webu byly zveřejněny oficiální klíče správných řešení didaktických testů.

... více

Centrum předalo školám výsledky uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů. Na webu naleznete oficiální klíče správných řešení testů

Klíče správných řešení k didaktickým testům z řádného termínu jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a nástavbová studia naleznete v sekci Testová zadání v PDF ke stažení na prijimacky.cermat.cz.

... více

Jednotnou přijímací zkoušku dnes konali uchazeči o studium na víceletých gymnáziích

Zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky pro šestiletá a osmiletá gymnázia byla dnes odpoledne zveřejněna v sekci Testová zadání k procvičování.

... více

Na webu byla zveřejněna zadání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Centrum zpřístupnilo zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

... více

Tisková zpráva: Výsledky didaktických testů v jarním zkušebním období

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k výsledkům zkoušek vydalo tiskovou zprávu.

... více

Klíče správných řešení didaktických testů

Výsledky didaktických testů byly dnes ráno předány ředitelům škol formou výpisů výsledků didaktických testů. Správná řešení jednotlivých úloh a způsob jejich hodnocení naleznete v oficiálních klíčích správných řešení.

... více

K přijímačkám si s sebou nezapomeňte vzít čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

V souladu s metodickými materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je povinností uchazeče předložit čestné prohlášení před prvním vstupem do budovy školy, ve které se koná přijímací zkouška.

... více

Na spádových školách se dnes konala nepovinná výběrová zkouška Matematika+

Ke zkoušce se v průběhu ledna přihlásilo téměř 3,5 tisíce maturantů. Zkouška proběhla na 59 středních školách.

... více

Druhý den maturitní zkoušky skončil. Na webu byla zveřejněna zadání didaktických testů

Centrum na webu publikovalo zadání posledních písemných zkoušek společné části v jarním zkušebním období. Žáci v průběhu dnešního dne konali zkoušky z českého jazyka a literatury a z němčiny, ruštiny a španělštiny.

... více

Centrum zveřejnilo testová zadání z prvního dne maturitní zkoušky

První den konání písemných zkoušek společné části je u konce. Na webu naleznete zadání didaktických testů z angličtiny, francouzštiny a matematiky.

... více

Publikační kalendář maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky

V publikačním kalendáři naleznete harmonogram zveřejňování nejdůležitějších dokumentů a dat týkajících se jarního zkušebního období maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.

... více

Maturanti, které čeká zkouška z cizího jazyka, mohou při přípravě využít nového průvodce

Průvodce nabízí žákům, kteří se přihlásili ke zkoušce z jednoho z pěti cizích jazyků, souhrn všech podstatných a užitečných informací, které jsou potřeba k dosažení úspěšného výsledku.

... více

Centrum připravilo pro maturanty průvodce zkouškou z matematiky a Matematiky+

Žáci, kteří se přihlásili ke zkoušce z matematiky nebo k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+, mohou při přípravě využít průvodce, který obsahuje souhrn nejdůležitějších informací o obou zkouškách.

... více

Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury – souhrn toho nejdůležitějšího v jednom dokumentu

Centrum připravilo pro maturanty Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury, ve kterém naleznou přehled užitečných informací ke zkoušce, a to nejen v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství.

... více

Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky naleznete ve sdělení Ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení.

... více

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Dokumenty stanovují časový rozpis konání didaktických testů v jarním zkušebním období a způsob hodnocení zkoušek společné části ve školním roce 2019/2020.

... více

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

... více

Připravujete se na přijímačky? Využijte průvodce řešením didaktických testů

Centrum připravilo pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, průvodce řešením vybraných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury.

... více

Centrum pro uchazeče připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

V průvodci naleznete souhrn nejdůležitějších informací, které je dobré znát ještě před konáním jednotné přijímací zkoušky. Kromě verze pro čtyřleté obory vzdělání, nástavbová studia a šestiletá gymnázia Centrum připravilo také samostatnou verzi pro osmiletá gymnázia.

... více

Jednotnou přijímací zkoušku bude v letošním školním roce konat přes 90 tisíc uchazečů

Centrum zveřejnilo statistickou analýzu, ve které naleznete podrobné informace o počtech a struktuře podaných přihlášek k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2019/2020.

... více

Při přípravě k jednotné přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia můžete využít průvodce řešením ilustračního testu

Centrum zveřejnilo průvodcem řešení úloh letošního ilustračního testu z matematiky pro osmiletá gymnázia. Na webu budou postupně zpřístupňováni další průvodci řešením vybraných didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací v učebních oborech

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

... více

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku a nejčastější dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souvislosti s šířením koronaviru v České republice a následným uzavřením škol nový web pro podporu vzdělávání na dálku a zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školství.

... více

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek

Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

... více

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Centra

Maturanti, kteří se za současné situace připravují ke zkouškám společné části maturitní zkoušky z domova, popř. učitelé, kteří žákům s přípravou pomáhají, mohou při studiu a výuce na dálku využívat didaktické testy, pracovní listy k ústním zkouškám a další informace zveřejněné na webových stránkách Centra.

... více

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku z domova, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

... více

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Centrum zveřejnilo jednotná zadání závěrečné zkoušky pro červnový termín konání

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

... více

Analýza přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020

Centrum v analýze Přihlášky k maturitní zkoušce 2020 publikovalo údaje o struktuře maturitní populace, vývoji v počtu a struktuře škol s maturitními obory vzdělání a další přehledy týkající se přihlášených žáků k jednotlivým částem maturitní zkoušky a zkušebním předmětům společné části.

... více

Centrum připravilo Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

V informačním materiálu naleznete zejména podrobný návod, jak správně vyplnit tiskopis přihlášky, a další tipy a doporučení, na které je dobré při podávání přihlášek na střední školy pamatovat.

... více

Centrum zveřejnilo krajské srovnání výsledků maturitní zkoušky v letech 2015–2019

V analýze naleznete statistické údaje v krajském dělení o úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky, ve společné a profilové části nebo v jednotlivých zkušebních předmětech v letech 2015 až 2019. 

... více

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2020 byly zveřejněny

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia a víceletá gymnázia.

... více

Ministerstvo stanovilo termíny konání písemných zkoušek společné části v podzimním zkušebním období 2020

Na základě Sdělení MŠMT se didaktické testy a písemné práce v podzimním termínu společné části maturitní zkoušky budou konat v prvním zářijovém týdnu.

... více

Termín pro přihlašování ke zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020

K nepovinné výběrové zkoušce se do konce ledna mohou přihlásit žáci posledních ročníků středního vzdělávání, kteří zároveň podali přihlášku k maturitní zkoušce.

... více

Ministerstvo zveřejnilo jednotné zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo časový rozvrh konání písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v řádných a náhradních termínech jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

... více

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. zveřejnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

... více

Centrum spustilo nový web věnovaný závěrečné zkoušce

V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky.

... více

Analýza výsledků maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2019

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků maturitní zkoušky po jarním zkušebním období a po podzimním zkušebním období 2019.

... více

Centrum publikovalo Maturitní zpravodaj věnovaný přihlašování k maturitní zkoušce

Ve zpravodaji žáci naleznou nejdůležitější informace k podání přihlášky k maturitní zkoušce a základní informace k organizaci maturitní zkoušky v letošním školním roce.

... více

Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více

Analýza výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky – podzim 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období 2019.

... více

Publikační kalendář Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – podzim 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo nejdůležitější termíny zveřejňování dokumentů a analýz týkajících se jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a Matematiky+ konaných v roce 2019.

... více

Maturitní zkouška 2019 – Centrum zveřejnilo klíče správných řešení didaktických testů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo klíče správných řešení zkoušek konaných formou didaktického testu v podzimním zkušebním období 2019.

... více

Maturitní zkouška – testová zadání zkoušek konaných 4. září 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo testová zadání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných 4. září 2019.

... více

Maturitní zkouška 2019 – zadání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury

Centrum zveřejnilo zadání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury konaných 3. září 2019.

... více

Maturitní zkouška 2019 – zadání didaktických testů konaných 2. září 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktických testů konaných 2. září 2019 v rámci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2019.

... více

Nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz.

... více

Analýza výsledků maturitní zkoušky – jaro 2019

Centrum publikovalo statistickou analýzu k výsledkům maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019.

... více

Maturitní zkouška 2020 – termíny konání didaktických testů a písemných prací – jaro

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo konkrétní termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.

... více

Maturitní zkouška 2019 – Žákovský průvodce maturitní zkouškou

Centrum zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2019 obsahující nejdůležitější informace k nadcházejícímu termínu maturitní zkoušky.

... více

Maturitní zkouška 2019 – zpřístupnění pozvánek k písemným zkouškám

Ředitelům kmenových škol byly 16. srpna 2019 zpřístupněny pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

... více

Maturitní zkouška 2019 – registrace na výsledkovém portálu žáka

Jako doplňková služba byl i pro podzimní zkušební období 2019 zpřístupněn výsledkový portál žáka, jehož prostřednictvím si žáci mohou nechat zasílat vybrané dokumenty.

... více

Data a analýzy – anonymizovaná a agregovaná data

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo na Portálu s výsledky evaluačnch projektů anonymizovaná a položková data výsledků jednotné přijímací zkoušky 2019 a anonymizovaná data, agregovaná data a grafické interpretace dat jarního zkušebního maturitní zkoušky 2019.

... více

Maturitní zkouška 2019 – podzim – jednotné zkušební schéma

MŠMT stanovilo jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019

... více

Reakce na článek "Maturitní chybu našel Cermat letos sám a pokusil se jí zamlčet"

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání reaguje na tvrzení v článku "Maturitní chybu našel Cermat letos sám a pokusil se jí zamlčet" uveřejněném na webu www.idnes.cz 17. června 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.