Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

Elektronické přihlašování na střední školy se týkalo maturitních i nematuritních oborů. Kromě více než sto tisíc deváťáků se na střední školy hlásily také desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, žáků středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo uchazečů z řad dospělých hlásících se do dálkového, zkráceného nebo večerního studia. 

Pro rodiče a školy byly zřízeny informační telefonní linky, kam se mohli při podávání přihlášek obrátit o radu. Od 1. do 20. února bylo na lince ministerstva pro rodiče vyřízeno více než 6200 dotazů, na lince Cermatu určené primárně pro školy pak téměř 3500 dotazů.

Do konce února teď na školách zadávají do systému listinné přihlášky a provádí kontrolu těch, které byly podány elektronicky nebo výpisem. Systém pak uchazečům přidělí registrační číslo a pomůže školám s případným rozesláním pozvánky na školní kola přijímacích zkoušek nebo na jednotnou přijímací zkoušku. Výsledky prvního kola se uchazeči dozví 15. května, a to buď přímo v systému DiPSy nebo na webu či jiném veřejně přístupném místě školy.

Novinkou letošního přijímacího řízení byla také možnost podat přihlášku až na tři obory nebo školy, které uchazeči podle priorit v přihlášce seřadili. Cílem všech změn bylo zmírnit stres a nejistotu uchazečů i rodičů, kterou způsoboval předchozí systém se dvěma přihláškami využívající zápisové lístky. Závazná prioritizace totiž umožní, že systém rozřadí žáky do škol na základě jejich výsledků vzhledem ke kritériím pro přijetí jednotlivých oborů nebo škol a jejich pořadí uvedených v přihlášce. Zápisové lístky tak bylo možné zrušit.

Pokud se uchazeč rozmyslí a na školu, kam byl přijat, nastoupit nechce, je možné se vzdát přijetí. To ale neznamená automatické přijetí do další školy v pořadí, musí se přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek. Pravidla pro druhé kolo jsou obdobná jako pro první, s výjimkou konání jednotné přijímací zkoušky. Ta se ve druhém kole nekoná, její výsledky se počítají z kola prvního. Do třetího kola je možné podat libovolný počet přihlášek. Přihlášky už se pak podávají pouze tiskopisem do každé zvolené školy samostatně. Podrobné informace jsou na www.prihlaskynastredni.cz

 

Jednotné zkušební schéma konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2024.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA

Přehled přihlášek a výsledků 1. kola jednotné přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo v pátek 31. 5. 2024, na svých webových stránkách, kompletní přehled přihlášek 1. kola přijímacího řízení a výsledky jednotné přijímací zkoušky, a to s detailem až na jednotlivého uchazeče. Ze zveřejněných dat vyplývá také informace o ne/přijetí uchazeče na konkrétní školu včetně bodového ohodnocení.

Přihlášky a výsledky 1. kola jednotné přijímací zkoušky. 

Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím systému DiPSy

Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.