CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Vítáme Vás na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo v roce 1999 přípravou reformované maturitní zkoušky. Organizační složka Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v odborné veřejnosti všeobecně známá a užívaná.

Hledáte informace o nové maturitě?

Klikněte na www.novamaturita.cz.

Pro lepší orientaci v tématu nové maturitní zkoušky byl v říjnu 2008 spuštěn samostatný maturitní portál s názvem Nová maturita - oficiálně. Veškeré informace o nové maturitní zkoušce tak nyní naleznete na jediném místě. Pouze tento portál obsahuje oficiální a aktuální informace, které jsou navíc logicky strukturované a uživatelsky přehledně zpracované. Změna modelu maturity, zkoušky a předměty, ilustrační testy a zadání, organizace a logistika, maturita v otázkách, maturitní generálka, katalogy požadavků ke zkoušce - to vše a mnohem více je soustředěno na jediné internetové adrese – www.novamaturita.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE K ORGANIZACI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2015 - aktualizované znění v souladu s dodatkem č. 1 k vyhlášení pilotního ověřování ze dne 25. září 2014!

REAKCE CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČLÁNKY V DENÍKU PRÁVO A NA SERVERU NOVINKY.CZ - 7. října 2014