CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Veřejné zakázky

 
Vyhlášené:

V souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, uvádíme odkazy na Profil zadavatele a Elektronické tržiště Tendermarket.

Uzavřené:

Poskytování právních služeb II:

Prezentace tématu nové podoby maturitní zkoušky na sociálních sítích:

Poskytování právních služeb:

Příprava a realizace zajištění vzdělávacích, konzultačních a prezentačních akcí:

Pronájem prostor ke skladování dokumentů se zvláštním bezpečnostním režimem pro maturitní zkoušku 2012 a 2013:

Vypracování prováděcí projektové dokumentace:

Portál jednotlivé zkoušky:

Analýza a parametrizace IS CERTIS za účelem implementace a využití registru žáků:

Studie proveditelnosti "Integrace studijních informačních systémů vysokých škol a maturitního informačního systému":

Vzdálené hodnocení písemných prací:

Rámcová smlouva na dodávku kartonu:

Analýza a parametrizace IS CERTIS za účelem implementace a využití registru žáků: