CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Tutoři projektu CISKOM

CERMAT / NIDV
vypisují výběrové řízení na doplnění týmu na:

tutory projektu CISKOM, jehož záměrem je proškolit požadované cílové skupiny (funkce) - zadavatele v rámci vzdělávání k nové maturitní zkoušce.

Vzdělávání zadavatelů bude probíhat výhradně e-learningovou formou v období duben 2010 - prosinec 2010 a bude realizováno na území celé ČR.

Úkolem tutora bude vést školení e-learningovou formou pro učitele středních škol, kteří budou při maturitní zkoušce zastávat roli zadavatele. Tutorská činnost bude zaměřena především na poskytování konzultací a odborné podpory, účinnou motivaci účastníků distančního vzdělávání, poskytování zpětné vazby k jejich pokroku ve studiu, vedení diskuzí a chatů, individuální a klientský přístup.

Nabízíme:

 • odborný rozvoj;
 • kvalitní vzdělání v oblasti nové maturity;
 • dobré finanční ohodnocení;
 • nabídka dlouhodobé spolupráce (i po ukončení tohoto projektu).

Nabízená pozice:

TUTOR pro vzdělávání zadavatelů

Požadované předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání;
 • min. tříletá pedagogická praxe na SŠ;
 • tutorská praxe výhodou;
 • PC dovednosti na minimálně uživatelské úrovni;
 • komunikační dovednosti.

Kritéria výběru pro hledanou pozici zadavatele:

 • splnění požadovaných předpokladů;
 • znalost problematiky středního vzdělávání;
 • znalost problematiky ukončování středního vzdělávání formou maturitní zkoušky;
 • zkušenost s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků výhodou;
 • vlastní absolvované vzdělávání (pouze relevantní vzhledem k výběrovému řízení).

Uchazeči předloží:

 • motivační dopis;
 • profesní životopis;
 • reference týkající se lektorské nebo tutorské činnosti, pokud uchazeči již jako lektoři či tutoři působili;
 • kopie osvědčení o účasti na vlastním průběžném vzdělávání.

Požadované dokumenty k výběrovému řízení prosím zašlete do 1. 2. 2010 - doporučeně
na adresu:

NIDV
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov

Na obálku připište: „Projekt CISKOM – NEOTVÍRAT“

Pohovory s účastníky se budou konat na krajských pobočkách NIDV v rozmezí 10. – 16. 2. 2010.
Pro vykonávání inzerované činnosti bude nutné, aby vybraní uchazeči absolvovali školení organizované CERMAT/NIDV v podobě e-learningu a prezenčních školení, která se uskuteční v průběhu března 2010. Konkrétní termíny budou oznámeny při pohovorech.