CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Tiskopisy přihlášek na SŠ

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopise, který stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu.

Základní pravidla pro vyplňování přihlášek na SŠ

·         Přihláška musí být podaná na aktuálním tiskopisu. Staré tiskopisy (používané do šk. roku 2016/2017) nelze použít!

·         Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce).

·         Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informacích o dalších školách, kam se hlásí.

Návod pro vyplnění jednotlivých částí přihlášky naleznete v tomto článku.

Tiskopisy přihlášek na SŠ

Denní forma vzdělávánís růžovým podtiskem

Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvou- a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Obory vzdělání s talentovou zkouškous modrým podtiskem

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech vzdělání středních škol s výučním listem, v oborech vzdělání středních škol s MZ i v oborech vzdělání konzervatoří, kde je rámcovým vzdělávacím programem předepsána povinná talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Nástavbové studiums hnědým podtiskem

Je určena pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Ostatní formy vzděláváníse zeleným podtiskem

Slouží pro přihlašování k večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na výše uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání i ke zkrácenému studiu.

Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou ke stažení také na stránkách MŠMT zde.