CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Testování 9. ročníků ZŠ

Projekty týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání od roku 2004, kdy byl základním školám v Karlovarském kraji nabídnut monitoring výsledků vzdělávání prostřednictvím testování. S ohledem na obsah základního vzdělávání a současně na tradiční skladbu přijímacích zkoušek projekt zahrnoval testování ve třech oblastech - matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a studijní dovednosti. Projekt byl koncipován tak, aby naplnil následující cíle:

  • rozšířit informace sloužící vnitřnímu systému řízení kvality škol
  • zavést prvky externí evaluace výsledků vzdělávání do základních škol
  • učinit první krok k monitorování výstupní úrovně žáků základních škol
  • nabídnout středním školám objektivní nástroje pro hodnocení uchazečů o studium

V roce 2005 probíhal projekt ve spolupráci s odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů krajů Karlovarského, Libereckého a Pardubického a pod záštitou MŠMT. Hodnotící fáze projektu byla zařazena do aktivit systémového projektu ESF Kvalita I a realizována za finanční spoluúčasti ESF. Od roku 2006 je projekt zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií již zcela řešen v rámci systémového projektu ESF Kvalita I, který byl připraven ve skupině 2 MŠMT za spolupráce partnerských organizací NÚOV a ÚIV. Projekt je zaměřen na vytváření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.

Nutnost vytvoření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání je uváděna ve strategických pedagogických dokumentech ČR a zároveň doporučována v mezinárodních expertních hodnoceních české vzdělávací soustavy. V rámci dílčího cíle projektu SP Kvalita I aktivity 1A1U1 se stává pilotním projektem pro zavedení národní hodnotící zkoušky ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání.

Uskutečněná testování: