CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Testování 5. ročníků ZŠ

Projekty evaluace výsledků vzdělávání žáků 5. tříd vycházejí ze záměrů a cílů, které v oblasti evaluace výsledků vzdělávání vyplývají ze zásadních školských dokumentů. Představují přípravné fáze celoplošného monitoringu vzdělávacích výsledků v uzlových bodech vzdělávací dráhy, obdobně jako projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Z hlediska dlouhodobých cílů představují pilotní projekty připravované za podpory MŠMT a ve spolupráci s odbory školství jednotlivých krajů snahu zavést do základních škol takový hodnotící nástroj, který bude zdrojem informací pro vnitřní evaluaci škol a autoevaluaci žáků.

Uskutečněná testování: