CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Testová zadání k procvičování – šestiletá gymnázia - Český jazyk a literatura

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků k jednotným testům a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Ilustrační testy 2015

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Testy z řádného termínu 2015

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Ilustrační testy 2016

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Testy z řádného termínu 2016

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Ilustrační testy 2017

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Testy z řádných termínů 2017

Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Ilustrační testy 2018

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Testy z řádných termínů 2018

Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení

Ilustrační testy 2019

Didaktický test
Záznamový arch
Klíč správných řešení