CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Testová zadání k procvičování

Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z ilustračních didaktických testů a testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a při jednotných přijímacích zkouškách 2017 a 2018.

Testy pro čtyřleté obory vzdělávání a nástavbová studia:

·         Český jazyk a literatura

·         Matematika a její aplikace

Testy pro šestiletá gymnázia:

·        Český jazyk a literatura

·         Matematika a její aplikace

Testy pro osmiletá gymnázia:

·         Český jazyk a literatura

·         Matematika a její aplikace

 

Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení zde.

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků k jednotným testům a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Pravidla pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - ke stažení ve formátu PDF