CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Stanovisko CZVV k prohlášení pana prezidenta ohledně úlohy z ČJL

„Žádná podobná úloha, o níž se zmiňuje pan prezident, se v maturitních testech z českého jazyka a literatury nikdy neobjevila. Takovéto podrobnosti týkající se života Boženy Němcové jsou zcela marginální a nemají žádnou souvislost s vědomostmi a dovednostmi ověřovanými prostřednictvím didaktického testu. Pan prezident ve svém tvrzení buď používá nadsázku, nebo cituje z jiných zdrojů než z didaktických testů CZVV.“
Jiří Zíka, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Co se týče dalších informací, tak platí, že úlohy v didaktickém testu z českého jazyka a literatury jsou sestaveny tak, aby ověřovaly znalosti a dovednosti maturantů v souladu katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky. Všechny úlohy v didaktických testech procházejí expertním posouzením jak před jejich využitím, tak po ukončení konání příslušného testu.

Katalog požadavků pro společnou část maturitní zkoušky pro předmět český jazyk a literatura je ke stažení zde. Co se týče ukázek úloh používaných pro potřeby maturitní zkoušky, na stránkách http://www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html jsou ukázkové úlohy i například ilustrační testy ke stažení a maturanti i veřejnost si může o formě úloh udělat představu.

Katalogy byly připravovány v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzdělávacími programy pro gymnaziální obory vzdělání a s rámcovými vzdělávacími programy pro obory středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou, které platí od roku 2007, a platnými učebními dokumenty pro střední odborné školy. Kromě toho byl zohledněn Standard středoškolského odborného vzdělávání, vydaný VÚOŠ Praha, schválený MŠMT dne 18. 11. 1997 s platností od 1. 1. 1998.