CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Soudní rozhodnutí

S cílem zamezit dalšímu šíření zkreslených informací ve vztahu k Rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 9A113/2011-40-60 ze dne 11. dubna 2012 zveřejňujeme první stranu tohoto Rozsudku, která obsahuje výrokovou část citovaného Rozsudku, tj. rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci.

Ke stažení: