CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Rukověť autora testových úloh

Publikace ke stažení: Rukověť autora testových úloh

Radek Schindler a kol.

Na vzniku tohoto materiálu se podíleli: František Brož, Martina Hulešová, Martin Chvál, Štěpán Kovařík, Jan Matoušek, Marek Mičienka a Irena Smetáčková. Všem zmiňovaným spolupracovníkům děkujeme za jejich připomínky a cenná doporučení.

V textu jsou použity vybrané pasáže z publikací uvedených v seznamu použité literatury. Hlavním výchozím zdrojem byla Příručka pro tvorbu testových úloh, autorů Marka Mičienky a Ireny Moravcové-Smetáčkové, kterou vydalo Centrum pro reformu maturitní zkoušky v r. 2002.

Publikace Rukověť autora testových úloh vznikla v rámci systémového projektu Kvalita I, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Projekt je realizován MŠMT ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Praha 2006
ISBN 80-239-7111-5