CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Publikační kalendář zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejní souhrnné výsledky jednotné přijímací zkoušky po ukončení zpracování výsledků uchazečů konajících v náhradních termínech a předání výsledků ředitelům škol.

Anonymizovaná data a položková data výsledků jednotné přijímací zkoušky budou publikována po skončení období stanoveného pro řešení odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení podle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

·         24. května 2019 – zveřejnění analýzy souhrnných výsledků jednotné přijímací zkoušky 2019 obsahující komplexní data ze všech řádných a opravných termínů

·         do 31. července 2019 – zveřejnění anonymizovaných a položkových dat jednotné přijímací zkoušky na portálu s výsledky evaluačních projektů (https://vysledky.cermat.cz)

·         do 31. srpna 2019 poskytnutí školních zpráv ředitelům škol a krajských zpráv krajským úřadům

 

Již bylo zveřejněno:

·         Analýza podaných přihlášek – JPZ 2019

 

Maturitní zkouška - jaro 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bude publikovat statistické analýzy a předběžné souhrnné výsledky dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky po ukončení zpracování jejich výsledků a předání výsledků ředitelům škol.

Souhrnné výsledky celé maturitní zkoušky budou zveřejněny po skončení období určeného pro přezkumná řízení podle § 82 školského zákona.

·         15. května 2019 – zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů společné části maturitní zkoušky

 

·         24. května 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky

·         do 20. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky

·         do 30. června 2019 – zveřejnění analýzy předběžných souhrnných výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

·         do 31. července 2019 – zveřejnění anonymizovaných dat, agregovaných dat a grafických interpretací dat na portálu s výsledky evaluačních projektů (https://vysledky.cermat.cz/)

·         do 31. srpna 2019 – zveřejnění analýzy souhrnných výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019

·         do 31. srpna 2019 poskytnutí školních zpráv ředitelům škol a krajských zpráv krajským úřadům

·         do 31. září 2019 zveřejnění hodnotící zprávy výběrové zkoušky Matematika+

 

Již bylo zveřejněno:

·         Přihlášky k maturitní zkoušce 2019 – jarní zkušební období