CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Pro uchazeče o 8letá gymnázia

 
Část přijímacího řízení na osmiletá gymnázia, kterou tvořil CERMAT, sestávala ze 3 testů:

  • český jazyk a literatura (ČJL) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF;
  • matematika (M) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF; 
  • test studijních předpokladů (TSP) - katalogový list je součástí ilustračních úloh (viz následující odstavec).

 
Zde je možné si stáhnout ilustrační testy včetně záznamových archů určených k zápisu odpovědi a klíčů správných řešení:

 
Leták pro uchazeče s radami a tipy k přijímačkovým testům:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Testy byly samozřejmě přizpůsobeny i potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Týkalo se to všech kategorií a skupin, s nimiž pracuje maturitní metodika PUP (přiznaného uzpůsobení podmínek), s výjimkou sluchově postižených stupně 2 a 3, tedy SP-2 a SP-3 – viz http://www.novamaturita.cz/kategorizace-zaku-1404034002.html. O zařazení uchazeče do příslušné kategorie rozhodoval ředitel školy. Stejně tak rozhodoval o podkladech, na základě kterých tak učiní.
 

Seznam osmiletých gymnázií s přijímačkovými testy CERMATu:
střední škola webové stránky školy s informacemi o přijímačkách
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace http://www.gym-cl.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=426:pijimaci-zkouky-na-gymnazium-eska-lipa-itavska-2969-pro-kolni-rok-2011-2012&catid=48:pijimaci-zkouky&Itemid=67
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace http://www.gymi.cz/studium/prijimaci-rizeni
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace http://www.gymtan.cz/cz/redakce/leve-menu/pro-uchazece/kriteria-prijimaciho-rizeni/c2630
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace http://www.gymfry.cz/info-prijem.php 
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace http://www.gfxs.cz/uchazeci
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace http://www.jergym.cz/public/prijimaci_rizeni_2011.php
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace http://www.gytu.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=33&page=1
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace http://giosm.cz/index.php?show=pz/index.php 
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace http://www.sportgym.cz/studium/prijimaci-zkousky/kriteria-prijimaciho-rizeni-2012--pro-zaky-5-trid 
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace http://www.gymjil.cz/blog/category/studium/prijimacky/


Informace o přijímacích zkouškách obsahuje sekce Přijímací řízení v otázkách a odpovědích.

Nejzazší termín podání přihlášky byl 15. března 2012 a podávala se škole, na kterou se uchazeč hlásil.
 

Hodnocení

Uzavřené úlohy v testech byly hodnoceny automatizovaně („strojem“), otevřené (ty, kam žák odpověď vepisuje) učiteli-hodnotiteli ve školách. CERMAT dodal škole výsledky jejích uchazečů stanovené na základě rozhodnutí školy o tom, jakou váhu který test měl. Výsledky byly škole zaslány do druhého dne od ukončení zkoušek ve škole. Ředitel školy měl povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 3 dnů od jeho ukončení. Na konkrétní škole záleželo, kolik přijímá žáků ke studiu. Nebylo tedy možné dopředu a obecně říci, kolik bodů je potřeba pro přijetí na jednotlivé školy.

 

Dotazy bylo možné volat na linku +420 224 507 607 nebo psát na e-mail lbc.prijimacky@cermat.cz. V současné době je linka i e-mail neaktivní.