CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Pro uchazeče o 6letá gymnázia

 
Část přijímacího řízení na šestiletá gymnázia, kterou tvořil CERMAT, sestávala ze 3 testů:

  • český jazyk a literatura (ČJL) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF;
  • matematika (M) - katalogový list ke stažení ve formátu PDF;
  • test studijních předpokladů (TSP) - katalogový list je součástí ilustračních úloh (viz následující odstavec).

 
Zde je možné si stáhnout ilustrační testy včetně záznamových archů určených k zápisu odpovědi a klíčů správných řešení:

Leták pro uchazeče s radami a tipy k přijímačkovým testům:

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Testy byly samozřejmě přizpůsobeny i potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Týkalo se to všech kategorií a skupin, s nimiž pracuje maturitní metodika PUP (přiznaného uzpůsobení podmínek), s výjimkou sluchově postižených stupně 2 a 3, tedy SP-2 a SP-3 – viz http://www.novamaturita.cz/kategorizace-zaku-1404034002.html. O zařazení uchazeče do příslušné kategorie rozhodoval ředitel školy. Stejně tak rozhodoval o podkladech, na základě kterých tak učiní. 

 

Šestileté gymnázium s přijímačkovými testy CERMATu:

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace - http://www.gfxs.cz/uchazeci


Informace o přijímacích zkouškách obsahuje sekce Přijímací řízení v otázkách a odpovědích.

Nejzazší termín podání přihlášky byl 15. března 2012 a podával se škole, na kterou se uchazeč hlásil.
 

Hodnocení

Uzavřené úlohy v testech byly hodnoceny automatizovaně („strojem“), otevřené (ty, kam žák odpověď vepisuje) učiteli-hodnotiteli ve školách. CERMAT dodal škole výsledky jejích uchazečů stanovené na základě rozhodnutí školy o tom, jakou váhu který test měl. Výsledky byly škole zaslány do druhého dne od ukončení zkoušek ve škole. Ředitel školy měl povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 3 dnů od jeho ukončení. Na konkrétní škole záleželo, kolik přijímá žáků ke studiu. Nebylo tedy možné dopředu a obecně říci, kolik bodů je potřeba pro přijetí na jednotlivé školy.


Dotazy bylo možné volat na linku +420 224 507 607 nebo psát na e-mail lbc.prijimacky@cermat.cz. V současné době je linka i e-mail neaktivní.