CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Osmiletá gymnázia - 2. řádný termín 2019

Matematika
Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení  - 28. dubna 2019
Klíč správných řešení 2 - 2. května 2019 - V  klíči správných řešení uveřejněném 28. dubna byl v hlavičce chybně uveden počet uzavřených a otevřených úloh. Způsob hodnocení a správná řešení jednotlivých úloh jsou beze změny.

Český jazyk a literatura
Zadání didaktického testu
Záznamový arch
Klíč správných řešení
Vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh

Upozorňujeme, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.cermat.cz a FB profil Jednotné přijímačky mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící.