CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky jsou součástí níže uvedených dokumentů ke stažení:

K jednotným přijímacím zkouškám vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a MŠMT sadu informačních a podpůrných materiálů pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.
Centrum upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací se proto prosím obracejte na oficiální informační zdroje:

webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
facebookový profil Jednotné přijímačky
Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz. Maximální počet dosažitelných bodů je v obou testech 50 bodů.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je pak možné navštívit webové stránky Centra na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.