CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Matematika+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhlašuje pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky.

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 31. ledna 2018.

Nepovinná zkouška Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky dne 9. května 2018 na vybraných spádových školách.

Více informací ke zkoušce Matematika+ naleznete zde.