CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotné testy z roku 2017

Pod níže uvedenými odkazy naleznete jednotlivá zadání didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce 2017 podle jednotlivých termínů, ve kterých se zkouška konala. S didaktickými testy jsou zároveň zveřejněny záznamové archy a klíče správných řešení (za 1. a 2. termín, za náhradní termíny budou klíče správných řešení zveřejněny k 22. květnu 2017 po zasedání validačních komisí).

1. a 2. řádný termín - duben 2017

1. TERMÍN PRO ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (A NÁSTAVBOVÁ STUDIA)_12. dubna 2017

2. TERMÍN PRO ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (A NÁSTAVBOVÁ STUDIA)_19. dubna 2017

1. TERMÍN PRO ŠESTILETÁ GYMNÁZIA_18. dubna 2017

2. TERMÍN PRO ŠESTILETÁ GYMNÁZIA_20. dubna 2017

1. TERMÍN PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA_18. dubna 2017

2. TERMÍN PRO OSMILETÁ GYMNÁZIA_20. dubna 2017