CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotlivá zkouška

S odkazem na § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb.., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky na jarní zkušební období 2019.

K jednotlivé zkoušce se může přihlásit uchazeč, který není žákem střední školy a dosáhl alespoň základního stupeň vzdělání.

Přihlašování probíhá prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky (http://pjz.cermat.cz) v období 18. února do 1. března 2019 .