CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Informace pro uchazeče

o středoškolské studium na SŠ, které se účastní pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů v roce 2016 


Aktuální informace

Testy z řádného termínu pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2016 naleznete zde.

Ilustrační testy k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016 naleznete zde.

Didaktické testy z řádného termínu konání pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015 jsou ke stažení zde.

 

Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2016.
Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k dispozici je například

 

Informační materiál pro uchazeče

(Informační materiály lze také stáhnout na alternativním odkazu zde.)Termíny


Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit k termínu řádnému. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testu.

Pro konání jednotných didaktických testů v rámci pokusného ověřování bylo stanoveno jednotné zkušební schéma. Jednotné zkušební schéma je totožné s loňským projektem pilotního ověřování organizace přijímacích zkoušek 2015 a vypadá následovně:

NÁHRADNÍ TERMÍN

  • 13. května 2016 – pro čtyřleté obory vzdělání i pro víceleté obory gymnázií
    • 8:30 – začátek administrace zkoušky z matematiky
      10:20 – začátek administrace zkoušky z českého jazyka a literatury

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání naleznete ke stažení v záložce Ilustrační testy PO PŘ 2015.


Upozornění! Při používání vyšších verzí některých prohlížečů (např. Internet Explorer) se může vyskytnout problém se stahováním souborů. V tomto případě lze problém odstranit stisknutím ikony „Opakovat“, kterou naleznete na spodní informační liště. Případně použijte ke stažení souborů jiný prohlížeč.

Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu
zde.


Poznámka!!

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nepřipravuje žádné testy v knižní či online podobě pro komerční účely, ani nepořádá žádné přípravné kurzy.

Testy vychází ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy, pro samotnou přípravu jsou tak vhodné učebnice či sbírky, které se na školách pro výuku využívají. Pro uchazeče je však zajisté důležité znát možné formy a typy úloh, aby měli představu, jak jsou úlohy formálně koncipovány. Proto lze nalézt na webových stránkách Centra ukázkové úlohy a ilustrační testy pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání. Úlohy vycházejí z toho, co je na školách vyučováno, není proto potřeba žádných dalších speciálních příruček či sbírek nebo přípravných kurzů ze strany Centra.

 

 

 

 

 

 

 

zde. 
zde.