CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Ilustrační testy PO PŘ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje sady ilustračních testů k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů v roce 2016. Sada ilustračních testů je připravena vždy pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání středoškolského studia, pro uchazeče o osmiletá gymnázia a pro uchazeče o šestiletá gymnázia. V každé sadě je didaktický test z českého jazyka a literatury a test z matematiky.

Ilustrační testy k pokusnému ověřování poskytují uchazečům představu o tom, jaké typy úloh se v něm mohou objevit a jak vypadá test po stránce formální. Je však třeba mít na paměti, že ilustrační testy po obsahové stránce neodpovídají „ostrým“ testům a slouží pouze jako doplněk k přípravě uchazečů, kteří se hlásí na střední koly, které se přihlásily k pokusnému ověřování na jaře 2016.

Spolu s didaktickými testy jsou k dispozici ke stažení také záznamové archy, které slouží pro zápis odpovědí na testové úlohy. Záznamové archy pro ilustrační testy rovněž formálně odpovídají těm, které budou použity při jarním pokusném ověřování. Je zde tedy ponechána i hlavička záznamového archu, do které bude uchazeč zapisovat své jméno a příjmení a evidenční číslo, které mu nadiktuje zadavatel testu ve zkušebním místě.

Posledním dokumentem, který doplňuje testový sešit a záznamový arch, je klíč správných řešení, který obsahuje správné odpovědi na jednotlivé uzavřené i otevřené úlohy a rovněž uvádí počet bodů, které jsou za správnou odpověď poskytnuty. Každý si tak může provést kontrolu úspěšnosti svých odpovědí v rámci ilustračního didaktického testu.

Ilustrační testy k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016

Ilustrační testy - čtyřleté obory vzdělání
Ilustrační testy - šestiletá gymnázia
Ilustrační testy - osmiletá gymnázia

Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.

Vyjma výše uvedených ilustračních testů z února 2016 ponecháváme uchazečům k dispozici také ilustrační testy z roku 2015.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání
Ilustrační testy – šestiletá gymnázia
Ilustrační testy – osmiletá gymnázia

Upozornění! Při používání vyšších verzí některých prohlížečů (např. Internet Explorer) se může vyskytnout problém se stahováním souborů. V tomto případě lze problém odstranit stisknutím ikony „Opakovat“, kterou naleznete na spodní informační liště. Případně použijte ke stažení souborů jiný prohlížeč.

Ilustrační testy si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.


Poznámka!!

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nepřipravuje žádné testy v knižní či online podobě pro komerční účely, ani nepořádá žádné přípravné kurzy.

Testy vychází ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy, pro samotnou přípravu jsou tak vhodné učebnice či sbírky, které se na školách pro výuku využívají. Pro uchazeče je však zajisté důležité znát možné formy a typy úloh, aby měli představu, jak jsou úlohy formálně koncipovány. Proto lze nalézt na webových stránkách Centra ukázkové úlohy a ilustrační testy pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání. Úlohy vycházejí z toho, co je na školách vyučováno, není proto potřeba žádných dalších speciálních příruček či sbírek nebo přípravných kurzů ze strany Centra.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015