CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce

Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.

2018

Ilustrační testy 2018 pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Ilustrační testy 2018 pro šestiletá gymnázia

Ilustrační testy 2018 pro osmiletá gymnázia

2017

Ilustrační testy 2017 pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia

Ilustrační testy 2017 pro šestiletá gymnázia

Ilustrační testy 2017 pro osmiletá gymnázia