CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Identifikační a povinně zveřejňované údaje


Název: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Adresa: Jankovcova 933/63,  170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 72029455
DIČ: CZ72029455
Tel.: 224 507 507
Fax: 224 507 555
Banka: Česká národní banka (0710)
Č. účtu: 1235071/0710
Datová schránka tquiv7d

Centrum je registrováno na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037513 a je oprávněno zpracovávat osobní údaje.

Zavedená zkratka CERMAT je dosud užívána, aniž by explicitně odkazovala na již neexistující Centrum pro reformu maturitní zkoušky.

Na základě doporučení odboru boje proti korupci Úřadu vlády České republiky v souvislosti s úkolem 2.2.4 Strategie vlády v boji proti korupci uveřejňujeme poradenské, konzultantské a auditorské společnosti, které s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání spolupracují.