CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Centrum zveřejnilo další sadu ilustračních testů k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku 2017

Ilustrační testy 2017 doplňují 4 sady testové dokumentace z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů 2015 a 2016. Testová dokumentace obsahuje vždy testový sešit a záznamový arch, které odpovídají formální podobě dokumentace, kterou obdrží uchazeči o studium na střední škole v rámci jednotných testů. Pro kontrolu odpovědí je ve zveřejněných sadách ilustračních testů k dispozici také klíč správných řešení.

Ilustrační testy k procvičování naleznete v záložce Jednotná přijímací zkouška 2017- Testová zadání k procvičení.