CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo testy z řádného termínu pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015

Didaktické testy z řádného termínu konání pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015 jsou ke stažení zde.

20. dubna byly rovněž výsledky uchazečů poskytnuty středním školám zapojeným do pilotního ověřování, na které uchazeči podávali přihlášky ke studiu.

Školy mohou výsledky jednotných testů v rámci pilotního ověřování sdělit uchazečům prostřednictvím výpisů výsledků didaktických testů. Výpis výsledků didaktického testu obsahuje informaci o bodovém zisku uchazeče v příslušném didaktickém testu, dále úspěšnost uchazeče vyjádřenou v procentech a percentilové umístění, které odpovídá pomyslnému umístění uchazeče v daném oboru vzdělání, ke kterému podal přihlášku, v rámci České republiky.

Tzv. percentilové umístění uchazeče vyjadřuje umístění na pomyslném žebříčku úspěšnosti všech uchazečů, kteří z daného předmětu konali jednotný test pro příslušný obor vzdělání. Pokud tedy bude mít uchazeč v této kolonce číslo 82, pak to znamená, že v rámci dané zkoušky dosáhl stejného nebo lepšího výsledku než 82 % těch, kteří byli přihlášeni ke stejnému oboru vzdělání.