CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Aktuální informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015

Ve středu 15. a ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v celkem 630 středních školách ve 13 krajích České republiky koná pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů. K testům je přihlášeno celkem 53 594 uchazečů o středoškolské studium, z nichž 40 745 jsou uchazeči o čtyřleté obory vzdělání, 10 597 je přihlášeno ke studiu v osmiletých gymnáziích a 2 252 v gymnáziích šestiletých.

Výsledky řádného termínu konání jednotných testů (15. a 16. dubna 2015) budou poskytnuty ředitelům středních škol zapojených do organizace pilotního ověřování, nejpozději do půlnoci 20. dubna 2015. Ředitelé škol mohou o přijetí uchazeče do příslušného oboru vzdělání rozhodnout nejdříve 22. dubna 2015.

Didaktické testy z řádného termínu konání pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015 budou na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejněny 20. dubna 2015 po zasedání validačních komisí.

Závěrečná zpráva z projektu pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů bude spolu se souhrnnými výsledky zpracována k 13. červnu 2015. Následně bude předána i zpětná vazba základním školám, jejichž žáci centrálně zadávané testy absolvovali.