Centrum zpřístupnilo středním školám výsledky didaktických testů konaných v podzimním zkušebním období 2021. U zadání jednotlivých testů byly zveřejněny oficiální klíče správných řešení.

Klíče správných řešení naleznete vždy u zadání příslušného didaktického testu:

Podání žádosti o přezkoumání výsledku didaktického testu

Každý žák, který konal didaktický test, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v souladu s § 82 školského zákona.

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v podzimním zkušebním období lze zaslat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. září 2021 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Upozorňujeme, že Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší vyřizovat žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky. V případě didaktických testů je tedy možné podat žádost jen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kompletní informace k podání žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky (včetně formulářů pro podání žádosti) naleznete na maturita.cermat.cz v sekci Přezkum výsledků.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvi školství mládeže a tělovýchovy logo