CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2005

Podkapitoly článku

  1. Kapitola: 2005
  2. Kapitola: 2006
  3. Kapitola: 2007

Hodnocení dovedností v českém jazyce v 5. ročníku ZŠ 2005

Pilotní projekt Hodnocení dovedností v českém jazyce žáků 5. ročníků ZŠ 2005 - Karlovarský kraj byl realizován Centrem pro hodnocení výsledků vzdělávání - CERMAT ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje za podpory MŠMT.

Projekt navázal na projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd v Karlovarském kraji 2004 a byl dalším krokem v dlouhodobé přípravě zavádění nového způsobu zjišťování vzdělávacích výsledků žáků základní školy. Oba tyto projekty mají význam i pro ostatní partnery základních škol, tj. pro zřizovatele a střední školy.

Projekt byl koncipován tak, aby naplnil následující cíle:

  • rozšířit informace sloužící vnitřnímu systému řízení kvality škol,
  • zavést prvky externí evaluace výsledků vzdělávání do základních škol,
  • učinit první krok k monitorování výstupní úrovně žáků 5. tříd základních škol.

V rámci projektu byl žákům 5. ročníků základních škol zadán test z dovedností v českém jazyce. 
 

Ke stažení:

Závěrečná zpráva