CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

2004

Podkapitoly článku

 1. Kapitola: 2004
 2. Kapitola: 2005
 3. Kapitola: 2006
 4. Kapitola: 2007
 5. Kapitola: 2008
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Karlovarském kraji 2004 - pilotní projekt

Projekt nabízel základním školám v Karlovarském kraji využít monitoring výsledků vzdělávání prostřednictvím testování, které je významným zdrojem informací pro vnitřní evaluaci škol, pro autoevaluaci žáků a který současně bude mít význam i pro ostatní partnery základních škol, zejména pro zřizovatele a střední školy. V rámci projektu byly žákům 9. ročníků základních škol zadány tři testy a žákovský dotazník. S ohledem na hlavní směr základního vzdělávání a současně na tradiční skladbu přijímacích zkoušek projekt zahrnoval testování ve třech oblastech - matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a studijní dovednosti.

Projekt byl koncipován tak, aby naplnil následující cíle:

 • rozšířit informace sloužící vnitřnímu systému řízení kvality škol,
 • zavést prvky externí evaluace výsledků vzdělávání do základních škol,
 • učinit první krok k monitorování výstupní úrovně žáků základních škol,
 • nabídnout středním školám objektivní nástroje pro hodnocení uchazečů o studium.
   

Ke stažení:

Závěrečná zpráva