CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podkapitoly článku

 

Uvedené zákonné normy jsou k nahlédnutí u asistentky ředitele v pracovní době od 9:00 do 12:00 hod.