CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

PŘIJÍMAČKY 2012

v Libereckém kraji

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu připravil CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) ve školním roce 2011/12 testy pro přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou. Konkrétně se jednalo o část přijímacích zkoušek konaných formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury, matematiky a dále testu studijních předpokladů.

Testy byly připravovány pro uchazeče z 5., 7. a 9. ročníků základních škol.

Uchazeči konali testy ve střední škole, na kterou podali přihlášku. Pro informace k organizaci přijímacího řízení kontaktovali přímo konkrétní školu.

Řádné termíny přijímacího řízení:

  • 23. duben 2012;
  • 24. duben 2012.

Náhradní termín přijímacího řízení:

  • 16. květen 2012.

Časy administrací zkoušek:

  • český jazyk a literatura – začátek 9:00 (přítomnost 8:45);
  • matematika – začátek 10:30 (přítomnost 10:15);
  • test studijních předpokladů – začátek 12:00 (přítomnost 11:45);
  • konec testování 12:35.


Výsledky testů zpracoval CERMAT.

Obecné informace o přijímacím řízení na střední školy společně s nejčastějšími dotazy obsahuje sekce Přijímací řízení v otázkách a odpovědích.

Bližší informace, seznam škol a ilustrační testy jsou k nalezení v následujících sekcích: