CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotná přijímací zkouška 2018

Aktuální informace

12. 1. 2018 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo časový rozvrh didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018. 

8. 11. 2017 - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k úpravám podmínek pro konání přijímací zkoušky žáků se speciálními vzdělávacím potřebami

2. 10. 2017 - Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Sdělení, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018.

12. 5. 2017 - Zveřejnění testových zadání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktických testů, které byly použity v rámci řádných i náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky 2017. Vedle zadání didaktických testů jsou zveřejněny také záznamové archy a klíče správných řešení pro testy z 1. a 2. termínu zkoušky. Klíče správných řešení k testům z náhradních termínů budou zveřejněny po zasedání validačních komisí po 22. květnu 2017.

Testová zadání naleznete pod záložkou Jednotné testy 2017

28. 4. 2017 - Portál pro zpřístupnění testových zadání uchazečům, kteří konali jednotné testy v prvním a/nebo druhém termínu

Portál pro zpřístupnění testových zadání byl dnes spuštěn na této adrese https://vpz.cermat.cz/testy/. Na základě příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, který konal, včetně klíče správných řešení. Pokud by se přihlášení nezdařilo, je možné, že střední škola má v informačním systému zadány údaje s nějakou chybou, a je tedy případně potřeba školu kontaktovat a údaje opravit. Rodné číslo se zadává s lomítkem.

28. 4. 2017 - Školy již znají výsledky jednotných testů z prvního a druhého termínu

Dnes během dopoledne byly středním školám, které měly přihlášeny uchazeče do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, zpřístupněny výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky 2017. Následně do dvou pracovních dnů, nejpozději tedy 3. května 2017, zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí přijatých uchazečů.

Více informací naleznete v záložce Výsledky jednotné přijímací zkoušky

12. 4. 2017 - Zveřejnění testových zadání

Testová zadání z prvního, druhého i náhradních termínů budou na webových stránkách zveřejněna po 12. květnu 2017.

Uchazeči, kteří se omluví z konání přijímací zkoušky v 1. a/nebo 2. termínu, mají možnost konat v květnu náhradní zkoušku. Aby tito uchazeči nebyli zveřejněním dalších testových sad k přípravě ve výhodě oproti uchazečům, kteří konali zkoušku v řádném termínu, bude zadání jednotných testů zveřejněno na webových stránkách Centra až poté, co náhradní termín proběhne.

11. 4. 2017 - Zítra začínají jednotné přijímací zkoušky 2017

Zítra tj. 12. dubna 2017 startuje jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017. Přijímací zkoušku by mělo konat celkem 86 378 uchazečů o studium ve čtyřletých oborech vzdělání, víceletých gymnáziích nebo nástavbových oborech. Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

12. dubna 2017 - první termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory a obory nástavbového studia
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

18. dubna 2017 - první termín pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

19. dubna 2017 - druhý termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory a obory nástavbového studia
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

20. dubna 2017 - druhý termín pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ