CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotná přijímací zkouška 2018

Aktuální informace


14. 3. 2018 - Informační materiál ke konání jednotných přijímacích zkoušek
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo Informační materiál pro uchazeče ke konání testů jednotné přijímací zkoušky 2018

9. 2. 2018 - Ilustrační testy k přípravě na zkoušku
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo Ilustrační testy k přípravě na Jednotnou přijímací zkoušku 2018


12. 1. 2018 - Časový rozvrh didaktických testů / Jednotné zkušební schéma
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo časový rozvrh didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018. 

Jednotné zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.


Úpravy podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky pro žáky se SVP upravuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k úpravám podmínek pro konání přijímací zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Doplněk k tomuto pokynu
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k úpravám podmínek pro konání přijímací zkoušky žáků se speciálními vzdělávacím potřebamiTermíny pro konání jednotné přijímací zkoušky 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Sdělení, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro pro rok 2018 pro 1. a 2. řádný termín byly stanoveny na

1. termín
                           12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
                           16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena shodně pro všechny obory na
1. termín             10. května 2018
2. termín             11. května 2018