CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotná přijímací zkouška 2017

Aktuální informace

12. 4. 2017 - Zveřejnění testových zadání

Testová zadání z prvního, druhého i náhradních termínů budou na webových stránkách zveřejněna po 12. květnu 2017.

Uchazeči, kteří se omluví z konání přijímací zkoušky v 1. a/nebo 2. termínu, mají možnost konat v květnu náhradní zkoušku. Aby tito uchazeči nebyli zveřejněním dalších testových sad k přípravě ve výhodě oproti uchazečům, kteří konali zkoušku v řádném termínu, bude zadání jednotných testů zveřejněno na webových stránkách Centra až poté, co náhradní termín proběhne.

11. 4. 2017 - Zítra začínají jednotné přijímací zkoušky 2017

Zítra tj. 12. dubna 2017 startuje jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017. Přijímací zkoušku by mělo konat celkem 86 378 uchazečů o studium ve čtyřletých oborech vzdělání, víceletých gymnáziích nebo nástavbových oborech. Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

12. dubna 2017 - první termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory a obory nástavbového studia
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

18. dubna 2017 - první termín pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

19. dubna 2017 - druhý termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté obory a obory nástavbového studia
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

20. dubna 2017 - druhý termín pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích
                            8.30 hodin - matematika; 11.45 hodin - český jazyk a literatura

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ