CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ - CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nová maturita ESF

Jednotlivá zkouška

S odkazem na § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb.., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška) vyhlašuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) termín konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky na období... V současné době není jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, vyhlášena.

K jednotlivé zkoušce se může přihlásit uchazeč, který není žákem střední školy a dosáhl alespoň základního stupeň vzdělání.

Portál jednotlivé zkoušky se nachází na adrese http://pjz.cermat.cz.